Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2019

 

Kapinīku kopūs

8. jūnijs pl. 12.00 

sv. Mise kapličā un kopusvātki

 

Teilānu kopūs

15. jūnijs pl. 12.00 

sv.Mise kapličā un kopusvātki

 

Stērnīnes kopūs

13. jūlijs pl. 11.00 

sv.Mise bazneicā un kopusvātki

 

Borkovas draudzes kopusvātki   2019

 

Cauņu kopūs  

6. jūlijspl. 12.00


Krīvbērzes kopūs 

20. jūlijs pl. 12.00 

sv. Mise kapličā un kopusvātki

 

Vacumnīku kopūs 

27. jūlijs pl.12.00

 

Trizelnīku kopūs

27. jūlijs pl. 13.00

 

Borkovas kopūs

3.augusts pl. 11.00

sv. Mise Borkovas bazneicā un kopusvātki

 

Muižas kopūs  

3. augustā pl. 15.00

Berta.me