Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2022

 

Kapinīku kopūs

4. jūnijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki

 

Teilānu kopūs

11. jūnijā pl. 12.00 
sv.Mise kapličā un kopusvātki

 

Stērnīnes kopūs

16. jūlijā pl. 11.00 
sv.Mise bazneicā un kopusvātki

Berta.me