Stērnīnes draudzes kopusvātki 2023


Kapinīku kopūs

3. jūnijā pl. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki


Teilānu kopūs

10. jūnijā pl. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki


Stērnīnes kopūs

15. jūlijā pl. 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Berta.me