Satiksmes iela 9, Stirniene, Varakļānu novads, LV-4837,
Kontakti: prāvests Viktors Petrovskis 28277839, 
Informācija un ekskursijas: 29678002, e-pasts: organistin@inbox.lv
Dievkalpojumi notiek svētdienās 13.00

STIRNIENES DIEVNAMS PĒC RENOVĀCIJAS LABPRĀT UZŅEM EKSKURSANTUS,
KĀ ARĪ IR ĻOTI SKAISTS UN SKANĪGS LAULĪBU UN KRISTĪBU CEREMONIJĀM.

Berta.me