Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

Lūdzam finansiāli atbalstīt
Stirnienes draudzes baznīcas apkures sistēmas ierīkošanu:

Stirnienes sv. Laura Romas katoļu draudze
reģ.nr. 99500002201
A/S Swedbank
konts LV 19 HABA 055 100 7280 398

ar norādi “Baznīcas remontam”
Pateicamies!

STIRNIENES TN

5. AUGUSTĀ 19.00

MUIŽAS PARKA SVĒTKI

Pasākuma īpašie viesi – 

ŠVEICES JAUNIEŠU SIMFONISKAIS ORĶESTRIS „CRESCENDO AUS ZÜRICH” un

ZAĻUMBALLE AR EVERSU ĢIMENI

Ieeja brīva

STIRNIENES BAZNĪCĀ

6. AUGUSTĀ SV. LAURENCIJA SVĒTKI

11.30 ORĶESTRA „CRESCENDO AUS ZÜRICH” KONCERTS

12.00 SV. MISE PAR LABDARIEM UN PROCESIJA

Berta.me