Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

BĪSKAPA SLOSKĀNA DIENAS STIRNIENĒ

Stirnienē no 31. augusta līdz 2.septembrim norisināsies godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. jubilejas svinības.

Bīskapa B. Sloskāna beatifikācijas process šobrīd norisinās Vatikānā, un mēs ceram, ka viņš būs pirmais oficiāli atzītais latviešu tautības svētais. B.Sloskāns dzimis Stirnienē, bijis Mogiļevas diecēzes bīskaps Baltkrievijā, padomju terora moceklis, tad iemainīts pret padomju spiegu un līdz II Pasaules kara beigām kalpojis Latvijā. Savas dzīves tālākajā ritumā bijis Vakareiropā atzīts garīdznieks, kurš palīdzējis saglabāt katolisko ticību, latvietību un iegūt izglītību daudziem trimdas tautiešiem. Arī ar viņa vārdu Rietumeiropas kristiešu vidū asociējas Latvija. Bīskaps B. Sloskāns ir nozīmīga lappuse Latvijas likteņgrāmatā – tautā ļoti mīlēts Dieva kalps pirmās brīvvalsts laikā, vēlāk - trimdas tautiešu garīgās dzīves kopējs, vēstnesis un nemitīgs atgādinātājs augstākajai Rietumu sabiedrībai un baznīcas aprindām par Latvijas un Baltijas okupāciju un ticīgās tautas aicinātājs uz dzīves svētumu ikdienā. 

Svētku programma

Piektdien, 31. augustā Stirnienes baznīcā 

19.00 Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” garīgās mūzikas koncerts “Mirdzi, Stirniene, Latvijas zvaigznājā!” par godu Latvijas valsts simtgadei un godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gadu jubilejai ar VKKF mērķprogrammas “Latvijai - 100”un Varakļānu novada pašvaldības atbalstu.

 

Sestdien, 1. septembrī 

Diskusija Stirnienes tautas namā

10.00 saruna «Vai viegli būt Sloskānam 21. gadsimtā?»- par to, kāpēc visās jomās svarīgi runāt par vērtībām un svētumu mūsdienās. Bīskapa B. Sloskāna piemērs - cik viegli vai grūti realizēt svētumu 21. gs. ikdienā. 

Sarunā piedalās:

Andrejs Mūrnieks (LU profesors), Ieva Broka (advokāte), Janīna Kursīte (LU profesore), Andris Priede (priesteris), Skaidrīte Lasmane (emerit. profesore), Māris Justs (Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs).

Sarunu vada: Andris Kravalis (priesteris), Anita Saleniece (Varakļānu vidusskolas direktora vietniece).

 

Jauniešu pasākums

“Nebaidieties no svētuma! (..) Tēmējiet augstāk!” /pāvests Francisks/

Stirnienes baznīcā 

15.00 Slavēšana, vada Vidzemes katoļu jauniešu centrs

Dievnamā paralēli turpinās lūgšanas par jauniešiem, Stirnienes draudzi un Varakļānu novadu, ir iespējas tikties ar priesteriem un pieņemt grēksūdzes sakramentu.

 

Draudzes dārzā

15.30 * stāstījums par bīskapu B. Sloskānu (pr. Pēteris Skudra);

* iedvesmas stāsti un liecības – jauniešus uzrunās viņiem zināmi un saistoši cilvēki ar savu pieredzi (I.Galantes jauno talantu konkursa uzvarētāja vokālajā grupā, mūsu soliste Ilze Grēvele; Rīgas pašvaldības policijas dienesta izmeklēšanas un iekšējās kontroles nodaļas galvenais inspektors, mūsu korists Aldis Pastars; uzņēmējs Ēriks Melnis; bitenieks Žanis Jesko, katoļu ģimenes mamma un uzņēmēja Iveta Sondore).

            * vēstījums par Katoļu jauniešu dienām Panamā (Vidzemes katoļu jauniešu centrs); 

16.30   interaktīvs iedvesmas seminārs (RBS asoc. prof. Klaudio Rivjera, Argentīna - Latvija)

17.30 sadraudzības pikniks kopā ar Latvijas un vietējiem mūziķiem. 

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/btwb

Paralēli notiek radošās darbnīcas mazākiem bērniem, individuālas tikšanās ar priesteriem.

 

Stirnienes baznīcā 

20.00 svinīgās vesperes un adorācija, Stirnienes garīgās mūzikas koris “Reversium” un solisti. 

 

Svētdien,2. septembrī 

11.30 Kr. Dāvida pamatskolas bazūņu koris, vadītājs Raimonds Lapkašs

12.00 svinīgā sv. Mise godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. jubilejā 

 

Info: www.stirnienesbaznica.lv

29678002 (Ieva Zepa)

organistin@inbox.lv

Berta.me