Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

PŪPOLSVĒTDIENAS UN LIELDIENU

DIEVKALPOJUMILATGALES RADIO


05.04.2020. KUNGA CIEŠANU JEB PALMU SVĒTDIENĀ sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles (visās trijās Misēs attālināti ticīgajiem tiks svētīti pūpolzari):

8:00
10:00
12:00
19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.

09.04.2020. LIELAJĀ CETURTDIENĀ sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles:
10:00 Hrizmas svētīšanas sv. Mise.
18:00 Kunga Pēdējo vakariņu Mise.

10.04.2020. LIELAJĀ PIEKTDIENĀ translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles:
10:00 svētā krusta pagodināšanas dievkalpojums
15:00 Krustaceļš
18:00 dziedājumi “Rūgtās asaras” 3 daļas.

11.04.2020. LIELAJĀ SESTDIENĀ Lieldienu vigīlijas Mises translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles (Uguns, ūdens svētīšana. Ticīgie varēs attālināti atjaunot kristībā dotos solījumus, un attālināti tiks pasvētīts Lieldienu mielasts):
18:00

12.04.2020. KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVINĪBĀS sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles (abās Misēs noslēgumā attālināti ticīgajiem tiks pasvētīts Lieldienu mielasts):
8:00
12:00
19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija

13.04.2020. OTRAJĀS LIELDIENĀS sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles:
8:00
10:00
12:00
19:00 sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.Svarīgs paziņojums

Stirnienes katoļu draudzes ticīgajiem

Balstoties uz Latvijas valdības 2020. g. 14. marta rīkojumu, un bīskapu lēmumu Stirnienes katoļu baznīcā dievkalpojumi ārkārtas stāvokļa laikā nenotiks. Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti.

Mirstošie tiks apgādāti ar sakramentiem.

prāvestas Viktors Petrovskis (28277839)


LATVIJAS BĪSKAPU KONFERENCE

Adrese: M. Pils iela 2a, Rīga, LV-1050, LETTONIA.
Tālr. +371 67220775, fakss +371 67820274, e-pasts: conf.epp.lettoniae@inbox.lv


30.03.2020.

Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus.
Vispirms vēlamies pateikties visiem, kas jau atbildīgi ievēro principi “Paliec mājās” un piedalās dievkalpojumos ar radio vai interneta starpniecību. Tā kā situācija pasaulē un valstī ir saasinājusies, aicinām visus ticīgos stingri ievērot šo principu un izmantot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus, lai turpinātu sekot līdzi dievkalpojumiem.
Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:
1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales radio un tiem var sekot līdzi internetā.
2. Attiecībā uz grēksūdzi aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnas atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā, un palūgties lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem, ar nodomu, ka tiklīdz tas būs iespējams, izpildīt ierastos noteikumus (sakramentāla grēksūdze, Sv. Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos). Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi ievērojot visas higiēnas un drošības pasākumus.
3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos kad pastāv nāves briesmas. Slimniekus jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.
4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), laulības un citu ar sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.
5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot distanci 2 m, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.
6. Jelkādas ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.
Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, sv. Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.Ministru kabineta rīkojums Nr. 105Rīgā 2020. gada 14. martā (prot. Nr. 13 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”


1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 51A., 52A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.

Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.


https://www.vestnesis.lv/op/2020/52B.1

Berta.me